RISING SPIRIT door

Carina en Kris

Energetisch verbonden en krachtig voor jou.

Carina Mampaey

Als master in de Toegepaste Economie Wetenschappen is Carina actief binnen de bankwereld. Haar interesses in Yoga en Tai Chi leidden in 2005 tot certificatie als Golden Flower Tai Chi instructeur. 

​Een voorliefde rond het medische, therapie en voeding mondde uit in de uitgebreide opleiding van Traditionele Chinese Geneeswijzen. Carina is als Tuina therapeut erkend door het OTCG. Als lid van Naturopatica behaalde ze haar finaal certificaat in Kleurenpunctuur ontwikkeld door Peter Mandel. Ze schoolt zich in dit laatste ook permanent bij zodat ze de laatste inzichten voor uw gezondheid kan aanbieden.


Carina's individuele begeleiding

Overzicht over ons

Kristiaan Van Put

Reeds als kind was bewegen, dansen zijn leven. Later studeerde hij af als Industrieel Vormgever of Design. Iets meer dan 15 jaar leidde Kris de R&D afdeling binnen een middelgroot bedrijf.

In 1995 startte hij als Tai Chi student en hij nam zijn eerste stappen als lesgever rond 2000. Als gecertificeerd instructeur binnen de Golden Flower Tai Chi School heeft hij een actieve en leidend positie binnen zowel de Belgische School als Internationaal genomen maar focust zich nu op Rising Spirit en opleidingen. 

Doorheen de jaren volgde hij inzichtelijke workshops en opleidingen rond thema's als Hoog Sensitiviteit, Coaching en Familiesystemen. Deze ondersteunen en versterken zijn basis.


Kris zijn individuele begeleiding

Overzicht over ons 

Waarom doen we het?

Wij geloven dat je de kans moeten hebben om voor jezelf te zorgen. De mogelijkheid creëren is echter ieders eigen verantwoordelijkheid. Voor jezelf zorgen, betekent keuzes maken én handelen. Jouw leven wordt bepaald door vele elementen en het inzicht en de informatie hiervoor zijn de eigenlijke noden voor je welzijn. 

Het lichaam is een belangrijke sleutel

Het lichaam is de belangrijkste graadmeter van elke ervaring. Elke sensatie die jij ooit hebt gehad, heb je kunnen voelen. Geblokkeerde houdingen, bewegingen en patronen kunnen mettertijd vertrouwd aanvoelen, maar uiteindelijk loopt je vast. Helderheid over wat beter kan, moeten we regelmatig opnieuw definiëren. Samen bouwen we aan het vertrouwen krijgen in je eigen lichaam. Nieuwe inzichten aanschaffen en het bijsturen van verwarrende ervaringen werkt. 

We gaan bewegen …

Je wil je energiepeil verbeteren. Je functioneren optimaliseren op basis van krachtige fundamenten. Je zelfvertrouwen zal stijgen. Elke transformatie heeft stroming nodig en daarom is beweging zo belangrijk.

​Of staan ergens bij stil ...

​Iedereen merkt wel eens dat er iets niet werkt in zijn of haar leven. Dit kan een problematisch lichamelijk element zijn, een zich herhalend patroon of gedrag met ongewenste resultaten.

Onbegrip of onvermogen bij specifieke situaties zoals bij het maken van keuzes of i.v.m. je relaties vormen hier een belangrijke thema. Wij bieden specifieke en zinvolle hulp.


Overzicht over ons

Our deepest fear

Marianne Williamson

American Author and Lecturor Spiritual leader of the Church of Today (1952)

Our deepest fear is not that we are inadequate.

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our light, not our darkness, that most frightens us.

Your playing small does not serve the world.

There's nothing enlightened about shrinking

so that other people won't feel insecure around you.


We were all meant to shine as children do.

It's not just in some of us, it's in everyone.

And as we let our own light shine

we unconsiously give other people permission to do the same.

As we are liberated from our own fear

our presence automatically liberates others.


Overzicht over ons

Het logo als inspiratie.

"Raising the Spirit" is een Tai Chi principe. Een doelbewuste attitude toont zich bij het liften van de kruin. Je beoefent de positieve stimulans eigen aan een heldere aanwezigheid.

"Rising" als werkwoord geeft duidelijk de richting aan van bewustzijn en inzichten die groeien. De orchidee groeit volgens een pad dat enkel zij kent en toont haar schitterende bloemen die anderen inspireren.

Het Chinese symbool in het logo is "Spirit" en heeft ook in het Nederlands een krachtige betekenis. Het is wat er nodig is om wat dan ook te laten gebeuren. Daarnaast is het ook het licht in iemands leven.

Rising Spirit is een attitude voor onszelf en een inspiratie voor iedereen. Om samen te genieten op het pad van ieders zelfontwikkeling.

Verduidelijking van de tekening.

In het vierkant (het huis, ons centrum) waar Spirit (het Chinese symbool) leeft en beoefent wordt, zal de groei van de orchidee zijn potentieel overstijgen met positieve expressie, ver buiten de fysieke grenzen van het centrum (het vierkant).

Waar Yin en Yang complementair ontwikkelen, biedt het logo plaats aan het oude en het nieuwe die elkaar voeden. Het oude Chinese teken van Spirit staat als fundament t.o.v. het nieuwe en de hedendaagse ontwikkeling van de orchidee. Op zijn pad bevestigt de orchidee de Tao als natuurlijke evolutie.


Overzicht over ons

Meditatieve gedachtenOverzicht over ons